UserInfo
Menu
תיאור מידע
כותרת: שטחי אש
קטגוריה ראשית
צבא
שפת הנתונים
אנגלית
מילות מפתח
שטח, אש, שטחי, סגור,
צבאי

שפת המטהדטה
אנגלית
כותרת חלופית: fire_zone
תקציר
שכבת ארצית של שטחי אש

שם הארגון אחראי המידע
הלשכה המרכזית לסטטיטיקה
איש הקשר בארגון
טל קאופמן
תפקיד איש הקשר
מ"מ רמ"ד ממ"ג
כתובת הארגון
תל אביב -יפו
אין 999
999
פרטי קשר
טלפון: 035690590
פקס: 0578164190
דוא"ל: top@idf.gov.il
אתר אינטרנט: idf.gov.il
שם הארגון מפיץ המידע
הלשכה המרכזית לסטטיטיקה
איש הקשר בארגון
טל קאופמן
תפקיד איש הקשר
מ"מ רמ"ד ממ"ג
כתובת הארגון
תל אביב -יפו
אין 999
999
פרטי קשר
טלפון: 035690590
פקס: 0578164190
דוא"ל: top@idf.gov.il
אתר אינטרנט: idf.gov.il


נגישות
מגבלת שימוש
נדרש אישור צה"ל/אגף התכנון, לפני הפצת המידע

מגבלת גישה
רמת דיוק
999
קנה מידה
לא ידוע
הפצה
11
מספר דיסק
הפצה לאוניברסיטאות
לא
הפצה רשויות מקומיות וועדות התכנון
לא
מקורות
תיאור מרחבי
שכבת ארצית של שטחי אש

ייצוג מרחבי
וקטור
סוג היישות
פוליגון
אופן קליטת המידע
פוטוגרמטריה
פורמט וסביבות ייצור
ARCMAP10, SHP
גודל העברה
.4
היסטוריית המידע
שכבת ארצית של שטחי אש

פורמט ותצורות מידע
אחר
תאריכי המידע
תאריך יצירת השכבה
31/12/1899
תאריך עדכון אחרון
17/01/2013
תאריך יצירת המטהדטה
17/01/2013
תדירות עדכון
תקופתי
תאריך קבלת השכבות לפורום
10/04/2006
תיחום גיאוגרפי
היטל: WGS 1984
רשת: רשת ישראל ישנה
מערב
::
מזרח
::
צפון
::
דרום
::
צפה צפה