UserInfo
Menu
תיאור מידע
כותרת: תחומי תפוצה של מיני בע"ח חולייתניים בסכנת הכחדה
קטגוריה ראשית
סביבה ושימור
שפת הנתונים
עברית
מילות מפתח
שמירת טבע, החברה
להגנת הטבע, הכחדה,ספר אדום

שפת המטהדטה
עברית
כותרת חלופית: Red_Book_Of_Vertebrates
תקציר
שכבה פוליגונלית של תפוצת מיני החולייתנים שבסכנת הכחדה ובסיכון בישראל. פירוט לגבי כל מין (בליווי
צילום) באתר החברה להגנת הטבע:www.spni.org.il

שם הארגון אחראי המידע
החברה להגנת הטבע
איש הקשר בארגון
דיקלה זיידמן
תפקיד איש הקשר
מנהלת יחידת הממ"ג
כתובת הארגון
תל אביב -יפו
הנגב 2
66186
פרטי קשר
טלפון: 03-6388698
פקס: 03-6390585
דוא"ל: diklaz@spni.org.il
אתר אינטרנט: www.deshe.org.il
שם הארגון מפיץ המידע
החברה להגנת הטבע
איש הקשר בארגון
דיקלה זיידמן
תפקיד איש הקשר
מנהלת יחידת הממ"ג
כתובת הארגון
תל אביב -יפו
הנגב 2
66186
פרטי קשר
טלפון: 03-6388698
פקס: 03-6390585
דוא"ל: diklaz@spni.org.il
אתר אינטרנט: www.deshe.org.il


נגישות
מגבלת שימוש
אין

מגבלת גישה
רמת דיוק
999
קנה מידה
לא ידוע
הפצה
9
מספר דיסק
הפצה לאוניברסיטאות
כן
הפצה רשויות מקומיות וועדות התכנון
כן
מקורות
תיאור מרחבי
שכבה פוליגונלית של תפוצת מיני החולייתנים שבסכנת הכחדה ובסיכון בישראל. פירוט לגבי כל מין (בליווי צילום) באתר החברה להגנת הטבע:www.spni.org.il

ייצוג מרחבי
וקטור
סוג היישות
פוליגון
אופן קליטת המידע
דיגיטציה
פורמט וסביבות ייצור
ArcInfo
גודל העברה
היסטוריית המידע
שכבה פוליגונלית של תפוצת מיני החולייתנים שבסכנת הכחדה ובסיכון בישראל. פירוט לגבי כל מין (בליווי צילום) באתר החברה להגנת הטבע:www.spni.org.il

פורמט ותצורות מידע
אחר
תאריכי המידע
תאריך יצירת השכבה
01/01/2010
תאריך עדכון אחרון
31/12/2002
תאריך יצירת המטהדטה
01/01/2013
תדירות עדכון
לא ידוע
תאריך קבלת השכבות לפורום
01/09/2010
תיחום גיאוגרפי
היטל: מרקטור רוחבי
רשת: רשת ישראל חדשה
מערב
::
מזרח
::
צפון
::
דרום
::
צפה צפה