UserInfo
Menu
תיאור מידע
כותרת: איסורי פנייה
קטגוריה ראשית
רשתות תחבורה
שפת הנתונים
עברית
מילות מפתח
אוטובוס, פניה,
פניות, איסור,איסורים, רכב, פרטי,חירום, מונית, ספקים,תחבורה, תנועה

שפת המטהדטה
עברית
כותרת חלופית: TURN_RESTRICT
תקציר
איסור פנייה - קו הנקלט במפגש צירי תנועה המורה על פנייה אסורה או מותרת (לפי סוגי רכב). הקו נצמד
בנקודות הקליטה שלו ללפחות שני מקטעי כביש רצופים, בכיוון שרוצים להורות על פנייה אסורה או מותרת. סדרההצמדה אל המקטעים חייב להיות על פי כיוון איסור הפנייה.

שם הארגון אחראי המידע
המרכז למיפוי ישראל
איש הקשר בארגון
איריס ציחה
תפקיד איש הקשר
שיווק ומכירת מוצרי מיפוי סיפרתיים
כתובת הארגון
תל אביב -יפו
לינקולן 1
6522034
פרטי קשר
טלפון: 03-6231813
פקס: 03-5611565
דוא"ל: carto@mapi.gov.il
אתר אינטרנט: www.mapi.gov.il
שם הארגון מפיץ המידע
המרכז למיפוי ישראל
איש הקשר בארגון
איריס ציחה
תפקיד איש הקשר
שיווק ומכירת מוצרי מיפוי סיפרתיים
כתובת הארגון
תל אביב -יפו
לינקולן 1
6522034
פרטי קשר
טלפון: 03-6231813
פקס: 03-5611565
דוא"ל: carto@mapi.gov.il
אתר אינטרנט: www.mapi.gov.il


gov map
נגישות
מגבלת שימוש
זכויות יוצרים: המרכז למיפוי ישראל

מגבלת גישה
רמת דיוק
2
קנה מידה
10,000
הפצה
מספר דיסק
הפצה לאוניברסיטאות
הפצה רשויות מקומיות וועדות התכנון
מקורות
תיאור מרחבי
איסור פנייה - קו הנקלט במפגש צירי תנועה המורה על פנייה אסורה או מותרת (לפי סוגי רכב). הקו נצמד בנקודות הקליטה שלו ללפחות שני מקטעי כביש רצופים, בכיוון שרוצים להורות על פנייה אסורה או מותרת. סדר ההצמדה אל המקטעים חייב להיות על פי כיוון איסור הפנייה.

ייצוג מרחבי
וקטור
סוג היישות
קו
אופן קליטת המידע
סקרי קרקע
פורמט וסביבות ייצור
SDE
גודל העברה
0
היסטוריית המידע
בינואר 2011 יצאה גירסה מעודכנת של מבנה הבנט"ל (בסיס נתונים טופוגרפי לאומי). בינואר 2014 יצאה גירסה
מעודכנת של מבנה הבנט"ל (3.0).

פורמט ותצורות מידע
אחר
תאריכי המידע
תאריך יצירת השכבה
01/05/2010
תאריך עדכון אחרון
31/12/2009
תאריך יצירת המטהדטה
17/03/2011
תדירות עדכון
אחר
תאריך קבלת השכבות לפורום
תיחום גיאוגרפי
היטל: מרקטור רוחבי
רשת: רשת ישראל חדשה
מערב
285000
מזרח
377000
צפון
805000
דרום
124000
צפה צפה