UserInfo
Menu
תיאור מידע
כותרת: מפת האזורים בהם נדרשת חקירת הסיכון להתנזלות - חול_מנושב_ועומק_למי_תהום_קטן_מ_20_מטר
קטגוריה ראשית
גיאולוגיה וגיאופיזיקה
שפת הנתונים
עברית
מילות מפתח
רעידות אדמה, התנזלות

שפת המטהדטה
עברית
כותרת חלופית: חול_מנושב_ועומק_למי_תהום_קטן_מ_20_מטר
תקציר
שכבה המייצגת אזורים בהם חול חשוף בפני השטח ומי התהום נמצאים בעומק רדוד מ 20 מ מפני השטח

שם הארגון אחראי המידע
המכון הגיאולוגי
איש הקשר בארגון
מרסלו רוזנזפט
תפקיד איש הקשר
מנהל GIS
כתובת הארגון
ירושלים
מלכי ישראל 30
95501
פרטי קשר
טלפון: 02-5314221
פקס: 02-5380688
דוא"ל: marcelo.rosensaft@gsi.gov.il
אתר אינטרנט: gsi.gov.il
שם הארגון מפיץ המידע
המכון הגיאולוגי
איש הקשר בארגון
מרסלו רוזנזפט
תפקיד איש הקשר
מנהל GIS
כתובת הארגון
ירושלים
מלכי ישראל 30
95501
פרטי קשר
טלפון: 02-5314221
פקס: 02-5380688
דוא"ל: marcelo.rosensaft@gsi.gov.il
אתר אינטרנט: gsi.gov.il


נגישות
מגבלת שימוש
נא לציין את המקור ואת עורכי המפה

מגבלת גישה
רמת דיוק
999
קנה מידה
250,000
הפצה
10
מספר דיסק
הפצה לאוניברסיטאות
לא
הפצה רשויות מקומיות וועדות התכנון
כן
מקורות
תיאור מרחבי
שכבה המייצגת אזורים בהם חול חשוף בפני השטח ומי התהום נמצאים בעומק רדוד מ 20 מ מפני השטח

ייצוג מרחבי
וקטור
סוג היישות
פוליגון
אופן קליטת המידע
קליטה מקורבת
פורמט וסביבות ייצור
ArcInfo
גודל העברה
היסטוריית המידע
שכבה המייצגת אזורים בהם חול חשוף בפני השטח ומי התהום נמצאים בעומק רדוד מ 20 מ מפני השטח

פורמט ותצורות מידע
אחר
תאריכי המידע
תאריך יצירת השכבה
01/01/2008
תאריך עדכון אחרון
20/11/2011
תאריך יצירת המטהדטה
04/03/2013
תדירות עדכון
לא ידוע
תאריך קבלת השכבות לפורום
20/11/2011
תיחום גיאוגרפי
היטל: מרקטור רוחבי
רשת: רשת ישראל חדשה
מערב
::
מזרח
::
צפון
::
דרום
::
צפה צפה