UserInfo
Menu
תיאור מידע
כותרת: מפת האזורים המועדים להצפה מצונמי - אזור הדרום
קטגוריה ראשית
גיאולוגיה וגיאופיזיקה
שפת הנתונים
עברית
מילות מפתח
רעידות אדמה, צונאמי,
הצפה

שפת המטהדטה
עברית
כותרת חלופית: worst case south
תקציר
שכבה המציינת את גבול האזור המועד להצפה מצונאמי באזור אשדוד-אשקלון

שם הארגון אחראי המידע
המכון הגיאולוגי
איש הקשר בארגון
מרסלו רוזנזפט
תפקיד איש הקשר
מנהל GIS
כתובת הארגון
ירושלים
מלכי ישראל 30
95501
פרטי קשר
טלפון: 02-5314221
פקס: 02-5380688
דוא"ל: marcelo.rosensaft@gsi.gov.il
אתר אינטרנט: gsi.gov.il
שם הארגון מפיץ המידע
המכון הגיאולוגי
איש הקשר בארגון
מרסלו רוזנזפט
תפקיד איש הקשר
מנהל GIS
כתובת הארגון
ירושלים
מלכי ישראל 30
95501
פרטי קשר
טלפון: 02-5314221
פקס: 02-5380688
דוא"ל: marcelo.rosensaft@gsi.gov.il
אתר אינטרנט: gsi.gov.il


נגישות
מגבלת שימוש
נא לציין את המקור ואת עורכי המפה

מגבלת גישה
רמת דיוק
999
קנה מידה
50,000
הפצה
10
מספר דיסק
הפצה לאוניברסיטאות
לא
הפצה רשויות מקומיות וועדות התכנון
כן
מקורות
תיאור מרחבי
שכבה המציינת את גבול האזור המועד להצפה מצונאמי באזור אשדוד-אשקלון

ייצוג מרחבי
וקטור
סוג היישות
קו
אופן קליטת המידע
קליטה מקורבת
פורמט וסביבות ייצור
ArcInfo
גודל העברה
היסטוריית המידע
שכבה המציינת את גבול האזור המועד להצפה מצונאמי באזור אשדוד-אשקלון

פורמט ותצורות מידע
אחר
תאריכי המידע
תאריך יצירת השכבה
01/01/2009
תאריך עדכון אחרון
20/11/2011
תאריך יצירת המטהדטה
04/03/2013
תדירות עדכון
לא ידוע
תאריך קבלת השכבות לפורום
05/10/2010
תיחום גיאוגרפי
היטל: מרקטור רוחבי
רשת: רשת ישראל חדשה
מערב
::
מזרח
::
צפון
::
דרום
::
צפה צפה