UserInfo
Menu
תיאור מידע
כותרת: מפות גיאולוגיות בפורמט וקטורי בקנ"מ 1:50,000
קטגוריה ראשית
גיאולוגיה וגיאופיזיקה
שפת הנתונים
אנגלית
מילות מפתח
גיאולוגיה

שפת המטהדטה
אנגלית
כותרת חלופית: Scars
תקציר
צלקות (גלישות)

שם הארגון אחראי המידע
המכון הגיאולוגי
איש הקשר בארגון
מרסלו רוזנזפט
תפקיד איש הקשר
מנהל GIS
כתובת הארגון
ירושלים
מלכי ישראל 30
95501
פרטי קשר
טלפון: 25314258
פקס: 25380688
דוא"ל: marcelo.rosensaft@gsi.gov.il
אתר אינטרנט: www.gsi.gov.il
שם הארגון מפיץ המידע
המכון הגיאולוגי
איש הקשר בארגון
מרסלו רוזנזפט
תפקיד איש הקשר
מנהל GIS
כתובת הארגון
ירושלים
מלכי ישראל 30
95501
פרטי קשר
טלפון: 25314258
פקס: 25380688
דוא"ל: marcelo.rosensaft@gsi.gov.il
אתר אינטרנט: www.gsi.gov.il


נגישות
מגבלת שימוש
נא לציין את המקור ואת עורכי המפה

מגבלת גישה
רמת דיוק
999
קנה מידה
50,000
הפצה
10
מספר דיסק
הפצה לאוניברסיטאות
לא
הפצה רשויות מקומיות וועדות התכנון
כן
מקורות
תיאור מרחבי
צלקות (גלישות)

ייצוג מרחבי
וקטור
סוג היישות
קו
אופן קליטת המידע
סקרי קרקע
פורמט וסביבות ייצור
ArcInfo
גודל העברה
היסטוריית המידע
מידע מקורי. הערות: המפה מחולקת לגליונות הסטנדרטיים של 20 על 20 ק"מ.לא כל הגיליונות מופצים. כל גליון
לא בהכרח מכיל את כל השכבות. כל גיליון מופץ בנפרד מכיל, בנוסף לשכבות, קובץ MXD

פורמט ותצורות מידע
אחר
תאריכי המידע
תאריך יצירת השכבה
01/01/1900
תאריך עדכון אחרון
20/11/2011
תאריך יצירת המטהדטה
24/02/2013
תדירות עדכון
לא סדיר
תאריך קבלת השכבות לפורום
05/10/2010
תיחום גיאוגרפי
היטל: קסיני
רשת: רשת ישראל ישנה
מערב
::
מזרח
::
צפון
::
דרום
::
צפה צפה