UserInfo
Menu
תיאור מידע
כותרת: מפת העתקים פעילים והחשודים כפעילים
קטגוריה ראשית
גיאולוגיה וגיאופיזיקה
שפת הנתונים
אנגלית
מילות מפתח
גיאולוגיה העתקים

שפת המטהדטה
אנגלית
כותרת חלופית: Shvarim_Polyline
תקציר
שכבה קוית של שברים פעילים

שם הארגון אחראי המידע
המכון הגיאולוגי
איש הקשר בארגון
מרסלו רוזנזפט
תפקיד איש הקשר
מנהל GIS
כתובת הארגון
ירושלים
מלכי ישראל 30
95501
פרטי קשר
טלפון: 25314258
פקס: 25380688
דוא"ל: marcelo.rosensaft@gsi.gov.il
אתר אינטרנט: www.gsi.gov.il
שם הארגון מפיץ המידע
המכון הגיאולוגי
איש הקשר בארגון
מרסלו רוזנזפט
תפקיד איש הקשר
מנהל GIS
כתובת הארגון
ירושלים
מלכי ישראל 30
95501
פרטי קשר
טלפון: 25314258
פקס: 25380688
דוא"ל: marcelo.rosensaft@gsi.gov.il
אתר אינטרנט: www.gsi.gov.il


נגישות
מגבלת שימוש
נא לציין את המקור ואת עורכי המפה

מגבלת גישה
רמת דיוק
999
קנה מידה
50,000
הפצה
10
מספר דיסק
הפצה לאוניברסיטאות
לא
הפצה רשויות מקומיות וועדות התכנון
כן
מקורות
תיאור מרחבי
שכבה קוית של שברים פעילים

ייצוג מרחבי
וקטור
סוג היישות
קו
אופן קליטת המידע
סקרי קרקע
פורמט וסביבות ייצור
ArcInfo
גודל העברה
היסטוריית המידע
שכבה קוית של שברים פעילים

פורמט ותצורות מידע
אחר
תאריכי המידע
תאריך יצירת השכבה
01/01/1900
תאריך עדכון אחרון
20/11/2011
תאריך יצירת המטהדטה
24/02/2013
תדירות עדכון
לא סדיר
תאריך קבלת השכבות לפורום
05/10/2010
תיחום גיאוגרפי
היטל: קסיני
רשת: רשת ישראל ישנה
מערב
::
מזרח
::
צפון
::
דרום
::
צפה צפה