UserInfo
Menu
תיאור מידע
כותרת: שכבת קווים סיסמיים
קטגוריה ראשית
גיאולוגיה וגיאופיזיקה
שפת הנתונים
אנגלית
מילות מפתח
סייסמיקה,
גיאופיזיקה,גיאופיסיקה, נפט, גז,מחקר, רעידות אדמה

שפת המטהדטה
אנגלית
כותרת חלופית: ONSHORE_SLines_ITM_Dec2012
תקציר
שכבה קווית של הקווים הסיסמיים שבוצעו ע"י המכון הגיאופיסי.

שם הארגון אחראי המידע
המכון הגיאופיזי
איש הקשר בארגון
אילן לדל
תפקיד איש הקשר
מעבד נתונים+GIS
כתובת הארגון
לוד
הבעש"ט 6
71100
פרטי קשר
טלפון: 08-9785848
פקס:
דוא"ל: ilan_l@gii.co.il
אתר אינטרנט: www.gii.co.il
שם הארגון מפיץ המידע
המכון הגיאופיזי
איש הקשר בארגון
אילן לדל
תפקיד איש הקשר
מעבד נתונים+GIS
כתובת הארגון
לוד
הבעש"ט 6
71100
פרטי קשר
טלפון: 08-9785848
פקס:
דוא"ל: ilan_l@gii.co.il
אתר אינטרנט: www.gii.co.il


נגישות
מגבלת שימוש
אין

מגבלת גישה
רמת דיוק
999
קנה מידה
לא ידוע
הפצה
11
מספר דיסק
הפצה לאוניברסיטאות
כן
הפצה רשויות מקומיות וועדות התכנון
כן
מקורות
תיאור מרחבי
שכבה קווית של הקווים הסיסמיים שבוצעו ע"י המכון הגיאופיסי.

ייצוג מרחבי
וקטור
סוג היישות
קו
אופן קליטת המידע
קליטה מ G.P.S
פורמט וסביבות ייצור
Shapes
גודל העברה
7.54
היסטוריית המידע
שכבה קווית של הקווים הסיסמיים שבוצעו ע"י המכון הגיאופיסי.

פורמט ותצורות מידע
אחר
תאריכי המידע
תאריך יצירת השכבה
01/12/2012
תאריך עדכון אחרון
30/12/2012
תאריך יצירת המטהדטה
07/01/2013
תדירות עדכון
חצי שנתי
תאריך קבלת השכבות לפורום
01/08/2004
תיחום גיאוגרפי
היטל: מרקטור רוחבי
רשת: רשת ישראל חדשה
מערב
::
מזרח
::
צפון
::
דרום
::
צפה צפה