UserInfo
Menu
תיאור מידע
כותרת: חוף הים איזורי רגישות
קטגוריה ראשית
ימים ונחלים
שפת הנתונים
עברית
מילות מפתח
רגישות חוף ים חופים

שפת המטהדטה
עברית
כותרת חלופית: pub_sens
תקציר
שכבה קוית של חוף הים התיכון עם איזורי רגישות

שם הארגון אחראי המידע
המשרד להגנת הסביבה
איש הקשר בארגון
יערי גינות
תפקיד איש הקשר
ר תחום
כתובת הארגון
תל אביב -יפו
אין 999
95464
פרטי קשר
טלפון:
פקס:
דוא"ל: ginott@sviva.gov.il
אתר אינטרנט: http://www.sviva.gov.il
שם הארגון מפיץ המידע
המשרד להגנת הסביבה
איש הקשר בארגון
יערי גינות
תפקיד איש הקשר
ר תחום
כתובת הארגון
תל אביב -יפו
אין 999
95464
פרטי קשר
טלפון:
פקס:
דוא"ל: ginott@sviva.gov.il
אתר אינטרנט: http://www.sviva.gov.il


נגישות
מגבלת שימוש
אין

מגבלת גישה
רמת דיוק
999
קנה מידה
10,000
הפצה
2
מספר דיסק
הפצה לאוניברסיטאות
כן
הפצה רשויות מקומיות וועדות התכנון
כן
מקורות
תיאור מרחבי
שכבה קוית של חוף הים התיכון עם איזורי רגישות

ייצוג מרחבי
וקטור
סוג היישות
קו
אופן קליטת המידע
דיגיטציה
פורמט וסביבות ייצור
Shapes
גודל העברה
היסטוריית המידע
שכבה קוית של חוף הים התיכון עם איזורי רגישות

פורמט ותצורות מידע
אחר
תאריכי המידע
תאריך יצירת השכבה
31/12/1899
תאריך עדכון אחרון
01/01/2002
תאריך יצירת המטהדטה
31/12/1899
תדירות עדכון
לא מתוכנן
תאריך קבלת השכבות לפורום
01/08/2004
תיחום גיאוגרפי
היטל: WGS 1984
רשת: רשת ישראל חדשה
מערב
::
מזרח
::
צפון
::
דרום
::
צפה צפה