UserInfo
Menu
תיאור מידע
כותרת: תחנות חשמל
קטגוריה ראשית
מבנים ותשתיות
שפת הנתונים
עברית
מילות מפתח
תחנות כח

שפת המטהדטה
עברית
כותרת חלופית: Mishne_FORUM_07_2011.shp
תקציר
תחנות כח קיימות-מיקום נקודתי

שם הארגון אחראי המידע
חברת החשמל
איש הקשר בארגון
טל הר-נוי
תפקיד איש הקשר
מחוז דן - תקשוב
כתובת הארגון
תל אביב -יפו
אנילביץ 56
999
פרטי קשר
טלפון: 03-6373512
פקס: 03-6373588
דוא"ל: tal@iec.co.il
אתר אינטרנט:
שם הארגון מפיץ המידע
חברת החשמל
איש הקשר בארגון
טל הר-נוי
תפקיד איש הקשר
מחוז דן - תקשוב
כתובת הארגון
תל אביב -יפו
אנילביץ 56
999
פרטי קשר
טלפון: 03-6373512
פקס: 03-6373588
דוא"ל: tal@iec.co.il
אתר אינטרנט:


נגישות
מגבלת שימוש
בהתאם להנחיות אבטחת המידע בקובץ המצורף

מגבלת גישה
רמת דיוק
999
קנה מידה
1,250
הפצה
10
מספר דיסק
הפצה לאוניברסיטאות
לא
הפצה רשויות מקומיות וועדות התכנון
לא
מקורות
תיאור מרחבי
תחנות כח קיימות-מיקום נקודתי

ייצוג מרחבי
וקטור
סוג היישות
פוליגון
אופן קליטת המידע
סקרי קרקע
פורמט וסביבות ייצור
ArcInfo
גודל העברה
היסטוריית המידע
תחנות כח קיימות-מיקום נקודתי

פורמט ותצורות מידע
אחר
תאריכי המידע
תאריך יצירת השכבה
31/12/1899
תאריך עדכון אחרון
30/01/2012
תאריך יצירת המטהדטה
04/03/2013
תדירות עדכון
תמידי
תאריך קבלת השכבות לפורום
01/10/2006
תיחום גיאוגרפי
היטל: מרקטור רוחבי
רשת: רשת ישראל חדשה
מערב
::
מזרח
::
צפון
::
דרום
::
צפה צפה