UserInfo
Menu
תיאור מידע
כותרת: עתודות קרקע
קטגוריה ראשית
קדסטר ותכנון
שפת הנתונים
עברית
מילות מפתח
תוכניות, עתודות,
תכנון

שפת המטהדטה
עברית
כותרת חלופית: Atudot
תקציר
תוכניות מפורטות בשלבי תכנון. שכבה פוליגונלית של עתודות קרקע ממי הכוללת מידע על מחוז,שם גורם
מנגל,ישוב,שם הפרוייקת,מס תוכנית,מס יח_בתכנית,שלב תכניני,שימוש עיקר,מר_תעסוקה,מר_תיירות,אישורמודד,סוג הרשאה,אחוז_יחד

שם הארגון אחראי המידע
רשות מקרקעי ישראל
איש הקשר בארגון
טל אלטמן
תפקיד איש הקשר
מנהל פרוייקטים GIS
כתובת הארגון
ירושלים
הצבי 15
999
פרטי קשר
טלפון: 732021430
פקס:
דוא"ל: shmuelz@mmi.gov.il
אתר אינטרנט: http://www.mmi.gov.il/static/start.asp
שם הארגון מפיץ המידע
רשות מקרקעי ישראל
איש הקשר בארגון
טל אלטמן
תפקיד איש הקשר
מנהל פרוייקטים GIS
כתובת הארגון
ירושלים
הצבי 15
999
פרטי קשר
טלפון: 732021430
פקס:
דוא"ל: shmuelz@mmi.gov.il
אתר אינטרנט: http://www.mmi.gov.il/static/start.asp


נגישות
מגבלת שימוש
לשימוש חברי הפורום לצורך עבודה בארגון

מגבלת גישה
רמת דיוק
999
קנה מידה
לא ידוע
הפצה
11
מספר דיסק
הפצה לאוניברסיטאות
כן
הפצה רשויות מקומיות וועדות התכנון
כן
מקורות
תיאור מרחבי
תוכניות מפורטות בשלבי תכנון. שכבה פוליגונלית של עתודות קרקע ממי הכוללת מידע על מחוז,שם גורם מנגל,ישוב,שם הפרוייקת,מס תוכנית,מס יח_בתכנית,שלב תכניני,שימוש עיקר,מר_תעסוקה,מר_תיירות,אישור מודד,סוג הרשאה,אחוז_יחד

ייצוג מרחבי
וקטור
סוג היישות
פוליגון
אופן קליטת המידע
דיגיטציה
פורמט וסביבות ייצור
DWK(Auto Desk)
גודל העברה
היסטוריית המידע
תוכניות מפורטות בשלבי תכנון. שכבה פוליגונלית של עתודות קרקע ממי הכוללת מידע על מחוז,שם גורם מנגל,ישוב,שם הפרוייקת,מס תוכנית,מס יח_בתכנית,שלב תכניני,שימוש עיקר,מר_תעסוקה,מר_תיירות,אישור מודד,סוג הרשאה,אחוז_יחד

פורמט ותצורות מידע
הורדה מהאינטרנט
תאריכי המידע
תאריך יצירת השכבה
01/09/2004
תאריך עדכון אחרון
29/01/2013
תאריך יצירת המטהדטה
04/03/2013
תדירות עדכון
רבעוני
תאריך קבלת השכבות לפורום
01/01/2005
תיחום גיאוגרפי
היטל: מרקטור רוחבי
רשת: רשת ישראל חדשה
מערב
::
מזרח
::
צפון
::
דרום
::
צפה צפה