UserInfo
Menu
תיאור מידע
כותרת: כבישים
קטגוריה ראשית
רשתות תחבורה
שפת הנתונים
עברית
מילות מפתח
כבישים, כביש, מסלול,
תחבורה, תנועה, רחוב,רחובות, נתיב,נתיבים, מסלולים,דרכים, כביש שרות,מעגל תנועה, רמפה,מדרחוב, גשר, גשרון,מנהרה, מפרדה, שםרחוב, סמל רחוב, מספרכביש, כיוון נסיעה,מהירות, גובה, משקל

שפת המטהדטה
עברית
כותרת חלופית: PAVED_ROAD
תקציר
כביש - דרך סלולה, כבושה במכבש ומצופה באספלט, בטון, אבנים משולבות או חומר קשיח אחר, המשמשת לנסיעה של
כלי רכב.

שם הארגון אחראי המידע
המרכז למיפוי ישראל
איש הקשר בארגון
אלכס זילברמן
תפקיד איש הקשר
שיווק ומכירת מוצרי מיפוי סיפרתיים
כתובת הארגון
תל אביב -יפו
לינקולן 1
65220
פרטי קשר
טלפון: 03-6231813
פקס: 03-5611565
דוא"ל: carto@mapi.gov.il
אתר אינטרנט: www.mapi.gov.il
שם הארגון מפיץ המידע
המרכז למיפוי ישראל
איש הקשר בארגון
אלכס זילברמן
תפקיד איש הקשר
שיווק ומכירת מוצרי מיפוי סיפרתיים
כתובת הארגון
תל אביב -יפו
לינקולן 1
65220
פרטי קשר
טלפון: 03-6231813
פקס: 03-5611565
דוא"ל: carto@mapi.gov.il
אתר אינטרנט: www.mapi.gov.il


gov map
נגישות
מגבלת שימוש
זכויות יוצרים: המרכז למיפוי ישראל

מגבלת גישה
רמת דיוק
2
קנה מידה
10,000
הפצה
מספר דיסק
הפצה לאוניברסיטאות
הפצה רשויות מקומיות וועדות התכנון
מקורות
תיאור מרחבי
כביש - דרך סלולה, כבושה במכבש ומצופה באספלט, בטון, אבנים משולבות או חומר קשיח אחר, המשמשת לנסיעה של כלי רכב.

ייצוג מרחבי
וקטור
סוג היישות
קו
אופן קליטת המידע
פוטוגרמטריה
פורמט וסביבות ייצור
SDE
גודל העברה
0
היסטוריית המידע
כביש - דרך סלולה, כבושה במכבש ומצופה באספלט, בטון, אבנים משולבות או חומר קשיח אחר, המשמשת לנסיעה של כלי רכב.

פורמט ותצורות מידע
אחר
תאריכי המידע
תאריך יצירת השכבה
01/05/2010
תאריך עדכון אחרון
31/12/2009
תאריך יצירת המטהדטה
17/03/2011
תדירות עדכון
אחר
תאריך קבלת השכבות לפורום
תיחום גיאוגרפי
היטל: מרקטור רוחבי
רשת: רשת ישראל חדשה
מערב
285000
מזרח
377000
צפון
805000
דרום
124000
צפה צפה