UserInfo
Menu
תיאור מידע
כותרת: מכשול התפר - סטטוס
קטגוריה ראשית
צבא
שפת הנתונים
עברית
מילות מפתח
גדר

שפת המטהדטה
עברית
כותרת חלופית: Security_Fence_Status
תקציר
שכבה פוליגונלית של מכשול התפר התוואי התכנוני והסטטוסים. שם השכבה הקודם "מרחב התפר"

שם הארגון אחראי המידע
משרד האנרגיה והמים
איש הקשר בארגון
אבי וייס
תפקיד איש הקשר
מנהל הממ"ג
כתובת הארגון
תל אביב -יפו
קפלן 30
61909
פרטי קשר
טלפון: 03-6934359
פקס:
דוא"ל: maw@mailto.mod.gov.il
אתר אינטרנט: http://www.mod.gov.il/
שם הארגון מפיץ המידע
משרד האנרגיה והמים
איש הקשר בארגון
אבי וייס
תפקיד איש הקשר
מנהל הממ"ג
כתובת הארגון
תל אביב -יפו
קפלן 30
61909
פרטי קשר
טלפון: 03-6934359
פקס:
דוא"ל: maw@mailto.mod.gov.il
אתר אינטרנט: http://www.mod.gov.il/


נגישות
מגבלת שימוש
מוגבל לחברי הפורום בלבד

מגבלת גישה
רמת דיוק
999
קנה מידה
לא ידוע
הפצה
11
מספר דיסק
הפצה לאוניברסיטאות
לא
הפצה רשויות מקומיות וועדות התכנון
לא
מקורות
תיאור מרחבי
שכבה פוליגונלית של מכשול התפר התוואי התכנוני והסטטוסים. שם השכבה הקודם "מרחב התפר"

ייצוג מרחבי
וקטור
סוג היישות
פוליגון
אופן קליטת המידע
דיגיטציה
פורמט וסביבות ייצור
DWK(Auto Desk)
גודל העברה
היסטוריית המידע
שכבה פוליגונלית של מכשול התפר התוואי התכנוני והסטטוסים. שם השכבה הקודם "מרחב התפר"

פורמט ותצורות מידע
אחר
תאריכי המידע
תאריך יצירת השכבה
01/01/2004
תאריך עדכון אחרון
17/11/2011
תאריך יצירת המטהדטה
04/03/2013
תדירות עדכון
על פי צורך
תאריך קבלת השכבות לפורום
15/10/2006
תיחום גיאוגרפי
היטל: מרקטור רוחבי
רשת: רשת ישראל ישנה
מערב
::
מזרח
::
צפון
::
דרום
::
צפה צפה