UserInfo
Menu
תיאור מידע
כותרת: מכשול התפר - מעברים
קטגוריה ראשית
צבא
שפת הנתונים
עברית
מילות מפתח
מעבר

שפת המטהדטה
עברית
כותרת חלופית: Across_Point
תקציר
שכבה נקודתית של המעברים השונים במכשול התפר.

שם הארגון אחראי המידע
משרד האנרגיה והמים
איש הקשר בארגון
אבי וייס
תפקיד איש הקשר
מנהל הממ"ג
כתובת הארגון
תל אביב -יפו
קפלן 30
61909
פרטי קשר
טלפון: 03-6934359
פקס:
דוא"ל: maw@mailto.mod.gov.il
אתר אינטרנט: http://www.mod.gov.il/
שם הארגון מפיץ המידע
משרד האנרגיה והמים
איש הקשר בארגון
אבי וייס
תפקיד איש הקשר
מנהל הממ"ג
כתובת הארגון
תל אביב -יפו
קפלן 30
61909
פרטי קשר
טלפון: 03-6934359
פקס:
דוא"ל: maw@mailto.mod.gov.il
אתר אינטרנט: http://www.mod.gov.il/


נגישות
מגבלת שימוש
מוגבל לחברי הפורום בלבד

מגבלת גישה
רמת דיוק
999
קנה מידה
לא ידוע
הפצה
11
מספר דיסק
הפצה לאוניברסיטאות
כן
הפצה רשויות מקומיות וועדות התכנון
כן
מקורות
תיאור מרחבי
שכבה נקודתית של המעברים השונים במכשול התפר.

ייצוג מרחבי
וקטור
סוג היישות
נקודה
אופן קליטת המידע
דיגיטציה
פורמט וסביבות ייצור
DWK(Auto Desk)
גודל העברה
היסטוריית המידע
שכבה נקודתית של המעברים השונים במכשול התפר.

פורמט ותצורות מידע
אחר
תאריכי המידע
תאריך יצירת השכבה
01/01/2004
תאריך עדכון אחרון
17/11/2011
תאריך יצירת המטהדטה
04/03/2013
תדירות עדכון
על פי צורך
תאריך קבלת השכבות לפורום
18/08/2008
תיחום גיאוגרפי
היטל: מרקטור רוחבי
רשת: רשת ישראל ישנה
מערב
::
מזרח
::
צפון
::
דרום
::
צפה צפה