UserInfo
Menu
תיאור מידע
כותרת: מכשול התפר - מעברים
קטגוריה ראשית
צבא
שפת הנתונים
עברית
מילות מפתח
מכשול, מעבר, תפר

שפת המטהדטה
עברית
כותרת חלופית: מעברים
תקציר
סוגי המעברים במכשול התפר

שם הארגון אחראי המידע
משרד הביטחון - אגף אמו"ן
איש הקשר בארגון
אבי וייס
תפקיד איש הקשר
מנהל הממ"ג
כתובת הארגון
תל אביב -יפו
קפלן 22
64734
פרטי קשר
טלפון: 03-6934359
פקס: 03-6976305
דוא"ל: maw@mailto.mod.gov.il
אתר אינטרנט: www.mod.gov.il
שם הארגון מפיץ המידע
משרד הביטחון - אגף אמו"ן
איש הקשר בארגון
אבי וייס
תפקיד איש הקשר
מנהל הממ"ג
כתובת הארגון
תל אביב -יפו
קפלן 22
64734
פרטי קשר
טלפון: 03-6934359
פקס: 03-6976305
דוא"ל: maw@mailto.mod.gov.il
אתר אינטרנט: www.mod.gov.il


נגישות
מגבלת שימוש
לשימוש פנימי של הפורום בלבד

מגבלת גישה
רמת דיוק
10
קנה מידה
10,000
הפצה
מספר דיסק
הפצה לאוניברסיטאות
הפצה רשויות מקומיות וועדות התכנון
מקורות
תיאור מרחבי
סוגי המעברים במכשול התפר

ייצוג מרחבי
וקטור
סוג היישות
נקודה
אופן קליטת המידע
דיגיטציה
פורמט וסביבות ייצור
SDE
גודל העברה
היסטוריית המידע
סוגי המעברים במכשול התפר

פורמט ותצורות מידע
CD
תאריכי המידע
תאריך יצירת השכבה
01/01/2004
תאריך עדכון אחרון
01/05/2010
תאריך יצירת המטהדטה
06/06/2010
תדירות עדכון
רבעוני
תאריך קבלת השכבות לפורום
תיחום גיאוגרפי
היטל:
רשת: רשת ישראל חדשה
מערב
285000
מזרח
377000
צפון
805000
דרום
124000
צפה צפה