UserInfo
Menu
תיאור מידע
כותרת: UnionBLD
קטגוריה ראשית
חקלאות
שפת הנתונים
עברית
מילות מפתח
מבנים, בעלי חיים

שפת המטהדטה
עברית
כותרת חלופית: שכבת מבני משק לגידול בע"ח
תקציר
מבני משק לגידול בע"ח

שם הארגון אחראי המידע
משרד החקלאות
איש הקשר בארגון
ירון רונן
תפקיד איש הקשר
מנמ"ר/מנהל תחום ממ"ג
כתובת הארגון
מזכרת בתיה
חרוב 12
999
פרטי קשר
טלפון: 03-9485369
פקס:
דוא"ל: yaronr@moag.gov.il
אתר אינטרנט:
שם הארגון מפיץ המידע
משרד החקלאות
איש הקשר בארגון
ירון רונן
תפקיד איש הקשר
מנמ"ר/מנהל תחום ממ"ג
כתובת הארגון
מזכרת בתיה
חרוב 12
999
פרטי קשר
טלפון: 03-9485369
פקס:
דוא"ל: yaronr@moag.gov.il
אתר אינטרנט:


נגישות
מגבלת שימוש
לציין מקור הנתונים , לא מהווה נתון למדידה או כל זכות קניין שהיא, יתכנו שינויים בגלל דינמיות גבוהה
בשימוש

מגבלת גישה
רמת דיוק
10
קנה מידה
לא ידוע
הפצה
11
מספר דיסק
הפצה לאוניברסיטאות
לא
הפצה רשויות מקומיות וועדות התכנון
לא
מקורות
תיאור מרחבי
מבני משק לגידול בע"ח

ייצוג מרחבי
וקטור
סוג היישות
פוליגון
אופן קליטת המידע
דיגיטציה
פורמט וסביבות ייצור
DWK(Auto Desk)
גודל העברה
היסטוריית המידע
מבני משק לגידול בע"ח

פורמט ותצורות מידע
CD
תאריכי המידע
תאריך יצירת השכבה
01/01/1900
תאריך עדכון אחרון
22/10/2012
תאריך יצירת המטהדטה
01/03/2013
תדירות עדכון
לא סדיר
תאריך קבלת השכבות לפורום
15/02/2013
תיחום גיאוגרפי
היטל: מרקטור רוחבי
רשת: רשת ישראל חדשה
מערב
::
מזרח
::
צפון
::
דרום
::
צפה צפה