UserInfo
Menu
תיאור מידע
כותרת: שכונות
קטגוריה ראשית
מבנים ותשתיות
שפת הנתונים
עברית
מילות מפתח
שכונה, שכונות, רובע,
רובעים, אזור תעשייה,עיר עתיקה

שפת המטהדטה
עברית
כותרת חלופית: NEIGHBORHOOD
תקציר
שכונה או רובע - אזור שהוא תת-חלוקה של ישוב. לעיתים התיחום של שכונה או רובע הוא ברור (כמו בעיר עתיקה
המוקפת חומה), אך לרוב הגבול בין שכונות שכנות או רובעים סמוכים כלל לא ידוע. לכן השכונה מיוצגת ע"ינקודה בלבד הממוקמת במרכז המשוער שלה. אזור תעשיה - אזור תעשיה כללי, בדרך כלל נושא שם. לא מדובר במכלולשל מפעל מסויים. אזור התעשיה מיוצג ע"י נקודה בלבד הממוקמת במרכז המקורב שלו.

שם הארגון אחראי המידע
המרכז למיפוי ישראל
איש הקשר בארגון
איריס ציחה
תפקיד איש הקשר
שיווק ומחירת מוצרי מיפוי סיפרתיים
כתובת הארגון
תל אביב -יפו
לינקולן 1
6522034
פרטי קשר
טלפון: 03-6231813
פקס: 03-5611565
דוא"ל: carto@mapi.gov.il
אתר אינטרנט: www.mapi.gov.il
שם הארגון מפיץ המידע
המרכז למיפוי ישראל
איש הקשר בארגון
איריס ציחה
תפקיד איש הקשר
שיווק ומחירת מוצרי מיפוי סיפרתיים
כתובת הארגון
תל אביב -יפו
לינקולן 1
6522034
פרטי קשר
טלפון: 03-6231813
פקס: 03-5611565
דוא"ל: carto@mapi.gov.il
אתר אינטרנט: www.mapi.gov.il


gov map
נגישות
מגבלת שימוש
זכויות יוצרים: המרכז למיפוי ישראל

מגבלת גישה
רמת דיוק
2
קנה מידה
10,000
הפצה
מספר דיסק
הפצה לאוניברסיטאות
הפצה רשויות מקומיות וועדות התכנון
מקורות
תיאור מרחבי
שכונה או רובע - אזור שהוא תת-חלוקה של ישוב. לעיתים התיחום של שכונה או רובע הוא ברור (כמו בעיר עתיקה המוקפת חומה), אך לרוב הגבול בין שכונות שכנות או רובעים סמוכים כלל לא ידוע. לכן השכונה מיוצגת ע"י נקודה בלבד הממוקמת במרכז המשוער שלה. אזור תעשיה - אזור תעשיה כללי, בדרך כלל נושא שם. לא מדובר במכלול של מפעל מסויים. אזור התעשיה מיוצג ע"י נקודה בלבד הממוקמת במרכז המקורב שלו.

ייצוג מרחבי
וקטור
סוג היישות
נקודה
אופן קליטת המידע
סקרי קרקע
פורמט וסביבות ייצור
SDE
גודל העברה
0
היסטוריית המידע
בינואר 2011 יצאה גירסה מעודכנת של מבנה הבנט"ל (בסיס נתונים טופוגרפי לאומי). בינואר 2014 יצאה גירסה
מעודכנת של מבנה הבנט"ל (3.0).

פורמט ותצורות מידע
אחר
תאריכי המידע
תאריך יצירת השכבה
01/05/2010
תאריך עדכון אחרון
31/12/2009
תאריך יצירת המטהדטה
17/03/2011
תדירות עדכון
אחר
תאריך קבלת השכבות לפורום
תיחום גיאוגרפי
היטל: מרקטור רוחבי
רשת: רשת ישראל חדשה
מערב
285000
מזרח
377000
צפון
805000
דרום
124000
צפה צפה