UserInfo
Menu
תיאור מידע
כותרת: arabneighbourhoods
קטגוריה ראשית
גבולות אדמיניסטרטיביים ופוליטיים
שפת הנתונים
עברית
מילות מפתח
שכונות, כתובות,
ישובים, דמוגרפיה,שכונות ערביות,ישובים ערביים, מזהיםמרכזיים

שפת המטהדטה
עברית
כותרת חלופית: שכונות ביישובים ערביים בישראל
תקציר
שכבת שכונות ערביות בישראל, הכוללת שכונות ב 35 יישובים ערביים גדולים כולל סמל השכונה. המידע אודות
שמות השכונות ומיקומן הגיאוגרפי נאסף ביחידת הממג בלמס על סמך יציאה לשטח ואינפורמציה ממהנדסי הרשויותומראשי הרשויות המקומיות הערביות.השכבה כוללת את שמות השכונות בעברית ערבית ובאנגלית.

שם הארגון אחראי המידע
הלשכה המרכזית לסטטיטיקה
איש הקשר בארגון
אייל מהריאן
תפקיד איש הקשר
מנהל ממ"ג
כתובת הארגון
ירושלים
כנפי נשרים 66
91342
פרטי קשר
טלפון: 02 6592115
פקס: 02 6592173
דוא"ל: eyalm@cbs.gov.il
אתר אינטרנט: www.cbs.gov.il
שם הארגון מפיץ המידע
הלשכה המרכזית לסטטיטיקה
איש הקשר בארגון
אייל מהריאן
תפקיד איש הקשר
מנהל ממ"ג
כתובת הארגון
ירושלים
כנפי נשרים 66
91342
פרטי קשר
טלפון: 02 6592115
פקס: 02 6592173
דוא"ל: eyalm@cbs.gov.il
אתר אינטרנט: www.cbs.gov.il


נגישות
מגבלת שימוש
זכויות היוצרים של תחום הממ"ג למ"ס

מגבלת גישה
רמת דיוק
2
קנה מידה
10,000
הפצה
מספר דיסק
הפצה לאוניברסיטאות
הפצה רשויות מקומיות וועדות התכנון
מקורות
תיאור מרחבי
שכבת שכונות ערביות בישראל, הכוללת שכונות ב 35 יישובים ערביים גדולים כולל סמל השכונה. המידע אודות שמות השכונות ומיקומן הגיאוגרפי נאסף ביחידת הממג בלמס על סמך יציאה לשטח ואינפורמציה ממהנדסי הרשויות ומראשי הרשויות המקומיות הערביות.השכבה כוללת את שמות השכונות בעברית ערבית ובאנגלית.

ייצוג מרחבי
וקטור
סוג היישות
נקודה
אופן קליטת המידע
פוטוגרמטריה
פורמט וסביבות ייצור
Shapes
גודל העברה
2
היסטוריית המידע
שכבת שכונות ערביות בישראל, הכוללת שכונות ב 35 יישובים ערביים גדולים כולל סמל השכונה. המידע אודות שמות השכונות ומיקומן הגיאוגרפי נאסף ביחידת הממג בלמס על סמך יציאה לשטח ואינפורמציה ממהנדסי הרשויות ומראשי הרשויות המקומיות הערביות.השכבה כוללת את שמות השכונות בעברית ערבית ובאנגלית.

פורמט ותצורות מידע
אחר
תאריכי המידע
תאריך יצירת השכבה
31/12/2007
תאריך עדכון אחרון
31/12/2007
תאריך יצירת המטהדטה
17/05/2010
תדירות עדכון
אחר
תאריך קבלת השכבות לפורום
תיחום גיאוגרפי
היטל: מרקטור רוחבי
רשת: רשת ישראל חדשה
מערב
285000
מזרח
377000
צפון
805000
דרום
124000
צפה צפה