UserInfo
Menu
תיאור מידע
כותרת: גבולות אזורי פיקוח - רט"ג
קטגוריה ראשית
גבולות אדמיניסטרטיביים ופוליטיים
שפת הנתונים
עברית
מילות מפתח
אזורי פיקוח מנהליים

שפת המטהדטה
עברית
כותרת חלופית: rangers_npa.shp
תקציר
שכבה פוליגונילת של אזורי פיקוח, מתעדכנת בהתאם להחלטת הנהלת הרשות

שם הארגון אחראי המידע
רשות הטבע והגנים
איש הקשר בארגון
שמוליק אמיר
תפקיד איש הקשר
מנהל יחידת ה GIS
כתובת הארגון
ירושלים
עם ועולמו 3
95463
פרטי קשר
טלפון: 02-5006213
פקס: 02-5014861
דוא"ל: nramir@npa.org.il
אתר אינטרנט: http://www.parks.org.il
שם הארגון מפיץ המידע
רשות הטבע והגנים
איש הקשר בארגון
שמוליק אמיר
תפקיד איש הקשר
מנהל יחידת ה GIS
כתובת הארגון
ירושלים
עם ועולמו 3
95463
פרטי קשר
טלפון: 02-5006213
פקס: 02-5014861
דוא"ל: nramir@npa.org.il
אתר אינטרנט: http://www.parks.org.il


נגישות
מגבלת שימוש
כל שימוש בנתונים ילווה בקרדיט לרט"ג כיוצרת השכבה

מגבלת גישה
רמת דיוק
999
קנה מידה
25,000
הפצה
11
מספר דיסק
הפצה לאוניברסיטאות
כן
הפצה רשויות מקומיות וועדות התכנון
כן
מקורות
תיאור מרחבי
שכבה פוליגונילת של אזורי פיקוח, מתעדכנת בהתאם להחלטת הנהלת הרשות

ייצוג מרחבי
וקטור
סוג היישות
פוליגון
אופן קליטת המידע
דיגיטציה
פורמט וסביבות ייצור
ArcInfo
גודל העברה
היסטוריית המידע
שכבה פוליגונילת של אזורי פיקוח, מתעדכנת בהתאם להחלטת הנהלת הרשות

פורמט ותצורות מידע
גזירה לפי קנ"מ
תאריכי המידע
תאריך יצירת השכבה
01/01/2000
תאריך עדכון אחרון
25/09/2012
תאריך יצירת המטהדטה
01/03/2013
תדירות עדכון
כנדרש
תאריך קבלת השכבות לפורום
01/08/2004
תיחום גיאוגרפי
היטל: מרקטור רוחבי
רשת: רשת ישראל חדשה
מערב
::
מזרח
::
צפון
::
דרום
::
צפה צפה