UserInfo
Menu
תיאור מידע
כותרת: מסדרונות אקולוגיים
קטגוריה ראשית
ביולוגיה ואקולוגיה
שפת הנתונים
עברית
מילות מפתח
מסדרון אקולוגי

שפת המטהדטה
עברית
כותרת חלופית: corridors
תקציר
שכבה פוליגונלית של מסדרונות אקולוגיים, חומר המצורף לשכבה ומסביר את עקרונות יצירת המסדרונות ניתן
למצוא בחוברת "מסדרונות אקולוגיים" באתר האינטרנט של הרט"ג:http://www.parks.org.il/sigalit/MISDRONOT.pdf

שם הארגון אחראי המידע
רשות הטבע והגנים
איש הקשר בארגון
שמוליק אמיר
תפקיד איש הקשר
מנהל יחידת ה GIS
כתובת הארגון
ירושלים
עם ועולמו 3
95463
פרטי קשר
טלפון: 02-5006213
פקס: 02-5014861
דוא"ל: nramir@npa.org.il
אתר אינטרנט: http://www.parks.org.il
שם הארגון מפיץ המידע
רשות הטבע והגנים
איש הקשר בארגון
שמוליק אמיר
תפקיד איש הקשר
מנהל יחידת ה GIS
כתובת הארגון
ירושלים
עם ועולמו 3
95463
פרטי קשר
טלפון: 02-5006213
פקס: 02-5014861
דוא"ל: nramir@npa.org.il
אתר אינטרנט: http://www.parks.org.il


נגישות
מגבלת שימוש
כל שימוש בנתונים ילווה בקרדיט לרט"ג כיוצרת השכבה

מגבלת גישה
רמת דיוק
999
קנה מידה
400,000
הפצה
9
מספר דיסק
הפצה לאוניברסיטאות
כן
הפצה רשויות מקומיות וועדות התכנון
כן
מקורות
תיאור מרחבי
שכבה פוליגונלית של מסדרונות אקולוגיים, חומר המצורף לשכבה ומסביר את עקרונות יצירת המסדרונות ניתן למצוא בחוברת "מסדרונות אקולוגיים" באתר האינטרנט של הרט"ג: http://www.parks.org.il/sigalit/MISDRONOT.pdf

ייצוג מרחבי
וקטור
סוג היישות
פוליגון
אופן קליטת המידע
דיגיטציה
פורמט וסביבות ייצור
ArcInfo
גודל העברה
היסטוריית המידע
שכבה פוליגונלית של מסדרונות אקולוגיים, חומר המצורף לשכבה ומסביר את עקרונות יצירת המסדרונות ניתן למצוא בחוברת "מסדרונות אקולוגיים" באתר האינטרנט של הרט"ג: http://www.parks.org.il/sigalit/MISDRONOT.pdf

פורמט ותצורות מידע
גזירה לפי קנ"מ
תאריכי המידע
תאריך יצירת השכבה
01/01/2005
תאריך עדכון אחרון
01/01/2010
תאריך יצירת המטהדטה
01/03/2013
תדירות עדכון
לא סדיר
תאריך קבלת השכבות לפורום
01/08/2004
תיחום גיאוגרפי
היטל: מרקטור רוחבי
רשת: רשת ישראל חדשה
מערב
::
מזרח
::
צפון
::
דרום
::
צפה צפה