UserInfo
Menu
תיאור מידע
כותרת: אזורים זואוגיאוגרפיים
קטגוריה ראשית
ביולוגיה ואקולוגיה
שפת הנתונים
עברית
מילות מפתח
אזור זאוגיאוגרפי

שפת המטהדטה
עברית
כותרת חלופית: zoogeo
תקציר
שכבה פוליגונלית של אזורים זואוגיאוגרפיים

שם הארגון אחראי המידע
רשות הטבע והגנים
איש הקשר בארגון
שמוליק אמיר
תפקיד איש הקשר
מנהל יחידת ה GIS
כתובת הארגון
ירושלים
עם ועולמו 3
95463
פרטי קשר
טלפון: 02-5006213
פקס: 02-5014861
דוא"ל: nramir@npa.org.il
אתר אינטרנט: http://www.parks.org.il
שם הארגון מפיץ המידע
רשות הטבע והגנים
איש הקשר בארגון
שמוליק אמיר
תפקיד איש הקשר
מנהל יחידת ה GIS
כתובת הארגון
ירושלים
עם ועולמו 3
95463
פרטי קשר
טלפון: 02-5006213
פקס: 02-5014861
דוא"ל: nramir@npa.org.il
אתר אינטרנט: http://www.parks.org.il


נגישות
מגבלת שימוש
כל שימוש בנתונים ילווה בקרדיט לרט"ג כיוצרת השכבה

מגבלת גישה
רמת דיוק
999
קנה מידה
100,000
הפצה
2
מספר דיסק
הפצה לאוניברסיטאות
לא
הפצה רשויות מקומיות וועדות התכנון
לא
מקורות
תיאור מרחבי
שכבה פוליגונלית של אזורים זואוגיאוגרפיים

ייצוג מרחבי
וקטור
סוג היישות
פוליגון
אופן קליטת המידע
דיגיטציה
פורמט וסביבות ייצור
ArcInfo
גודל העברה
היסטוריית המידע
שכבה פוליגונלית של אזורים זואוגיאוגרפיים

פורמט ותצורות מידע
גזירה לפי קנ"מ
תאריכי המידע
תאריך יצירת השכבה
01/01/1999
תאריך עדכון אחרון
01/01/1996
תאריך יצירת המטהדטה
01/03/2013
תדירות עדכון
לא מתוכנן
תאריך קבלת השכבות לפורום
01/08/2004
תיחום גיאוגרפי
היטל: מרקטור רוחבי
רשת: רשת ישראל חדשה
מערב
::
מזרח
::
צפון
::
דרום
::
צפה צפה