UserInfo
Menu
תיאור מידע
כותרת: צוי הכרזה של רכבת ישראל
קטגוריה ראשית
רשתות תחבורה
שפת הנתונים
עברית
מילות מפתח
צוים

שפת המטהדטה
עברית
כותרת חלופית: Rectify_P.shp
תקציר
הכרזה על פי פקודת הדרכים ומסילות הברזל

שם הארגון אחראי המידע
רכבת ישראל
איש הקשר בארגון
שרי תמרי לוי
תפקיד איש הקשר
אין
כתובת הארגון
תל אביב -יפו
תחנת תל אביב -יפו מרכז סבידור מבנה ERP 999
61180
פרטי קשר
טלפון: 03-6937880
פקס:
דוא"ל: sarytl@rail.co.il
אתר אינטרנט:
שם הארגון מפיץ המידע
רכבת ישראל
איש הקשר בארגון
שרי תמרי לוי
תפקיד איש הקשר
אין
כתובת הארגון
תל אביב -יפו
תחנת תל אביב -יפו מרכז סבידור מבנה ERP 999
61180
פרטי קשר
טלפון: 03-6937880
פקס:
דוא"ל: sarytl@rail.co.il
אתר אינטרנט:


נגישות
מגבלת שימוש
נא לציין את מקור הנתונים. יש לוודא שלא נעשו עידכונים נוספים לפני שימוש בנתונים.

מגבלת גישה
רמת דיוק
999
קנה מידה
לא ידוע
הפצה
11
מספר דיסק
הפצה לאוניברסיטאות
כן
הפצה רשויות מקומיות וועדות התכנון
כן
מקורות
תיאור מרחבי
הכרזה על פי פקודת הדרכים ומסילות הברזל

ייצוג מרחבי
וקטור
סוג היישות
פוליגון
אופן קליטת המידע
דיגיטציה
פורמט וסביבות ייצור
DWK(Auto Desk)
גודל העברה
היסטוריית המידע
הכרזה על פי פקודת הדרכים ומסילות הברזל

פורמט ותצורות מידע
הורדה מהאינטרנט
תאריכי המידע
תאריך יצירת השכבה
01/12/2008
תאריך עדכון אחרון
28/01/2013
תאריך יצירת המטהדטה
01/03/2013
תדירות עדכון
לא מתוכנן
תאריך קבלת השכבות לפורום
01/12/2008
תיחום גיאוגרפי
היטל: מרקטור רוחבי
רשת: רשת ישראל חדשה
מערב
::
מזרח
::
צפון
::
דרום
::
צפה צפה