UserInfo
Menu
תיאור מידע
כותרת: רגישות שטחים להשקיה בקולחין דרום
קטגוריה ראשית
חקלאות
שפת הנתונים
עברית
מילות מפתח
רגישות שטחים

שפת המטהדטה
עברית
כותרת חלופית: regishut_kolhin_darom
תקציר
שכבה פוליגונלית של רגישות שטחים להשקיה בקולחין דרום

שם הארגון אחראי המידע
רשות המים
איש הקשר בארגון
מעוז גילה
תפקיד איש הקשר
אחראי ממ"ג
כתובת הארגון
תל אביב -יפו
המסגר 14
999
פרטי קשר
טלפון: 03-6369774
פקס:
דוא"ל: maozg@water.gov.il
אתר אינטרנט: http://www.water.gov.il/hebrew/Pages/home.aspx
שם הארגון מפיץ המידע
רשות המים
איש הקשר בארגון
מעוז גילה
תפקיד איש הקשר
אחראי ממ"ג
כתובת הארגון
תל אביב -יפו
המסגר 14
999
פרטי קשר
טלפון: 03-6369774
פקס:
דוא"ל: maozg@water.gov.il
אתר אינטרנט: http://www.water.gov.il/hebrew/Pages/home.aspx


נגישות
מגבלת שימוש
לציין את מקור הנתונים- רשות המים

מגבלת גישה
רמת דיוק
999
קנה מידה
לא ידוע
הפצה
6
מספר דיסק
הפצה לאוניברסיטאות
כן
הפצה רשויות מקומיות וועדות התכנון
כן
מקורות
תיאור מרחבי
שכבה פוליגונלית של רגישות שטחים להשקיה בקולחין דרום

ייצוג מרחבי
וקטור
סוג היישות
פוליגון
אופן קליטת המידע
סקרי קרקע
פורמט וסביבות ייצור
ArcInfo
גודל העברה
היסטוריית המידע
שכבה פוליגונלית של רגישות שטחים להשקיה בקולחין דרום

פורמט ותצורות מידע
CD
תאריכי המידע
תאריך יצירת השכבה
31/12/1899
תאריך עדכון אחרון
01/01/1900
תאריך יצירת המטהדטה
01/01/1900
תדירות עדכון
כנדרש
תאריך קבלת השכבות לפורום
01/08/2007
תיחום גיאוגרפי
היטל: מרקטור רוחבי
רשת: רשת ישראל חדשה
מערב
::
מזרח
::
צפון
::
דרום
::
צפה צפה