UserInfo
Menu
תיאור מידע
כותרת: מפת תשתיות בסיסית
קטגוריה ראשית
רשתות תחבורה
שפת הנתונים
אנגלית
מילות מפתח
תחום פיקוח תעופה,
נתיבי טיסה

שפת המטהדטה
אנגלית
כותרת חלופית: תחום פיקוח שדה תעופה הרצליה
תקציר
שכבה המתארת את תחום פיקוח המגדל כולל גבולות הגובה

שם הארגון אחראי המידע
רשות התעופה האזרחית
איש הקשר בארגון
אלי אלוק
תפקיד איש הקשר
מרכז תשתיות אוויריות
כתובת הארגון
נמל תעופה בן-גוריון
גולן 3
70100
פרטי קשר
טלפון: 39774552
פקס: 39774546
דוא"ל: alooke@mot.gov.il
אתר אינטרנט: caa.gov.il
שם הארגון מפיץ המידע
רשות התעופה האזרחית
איש הקשר בארגון
אלי אלוק
תפקיד איש הקשר
מרכז תשתיות אוויריות
כתובת הארגון
נמל תעופה בן-גוריון
גולן 3
70100
פרטי קשר
טלפון: 39774552
פקס: 39774546
דוא"ל: alooke@mot.gov.il
אתר אינטרנט: caa.gov.il


נגישות
מגבלת שימוש
אין מגבלות

מגבלת גישה
רמת דיוק
999
קנה מידה
לא ידוע
הפצה
11
מספר דיסק
הפצה לאוניברסיטאות
כן
הפצה רשויות מקומיות וועדות התכנון
לא
מקורות
תיאור מרחבי
שכבה המתארת את תחום פיקוח המגדל כולל גבולות הגובה

ייצוג מרחבי
וקטור
סוג היישות
פוליגון
אופן קליטת המידע
דיגיטציה
פורמט וסביבות ייצור
DWK(Auto Desk)
גודל העברה
.02
היסטוריית המידע
שכבה המתארת את תחום פיקוח המגדל כולל גבולות הגובה

פורמט ותצורות מידע
אחר
תאריכי המידע
תאריך יצירת השכבה
01/01/2011
תאריך עדכון אחרון
24/01/2013
תאריך יצירת המטהדטה
01/03/2013
תדירות עדכון
לא מתוכנן
תאריך קבלת השכבות לפורום
01/12/2011
תיחום גיאוגרפי
היטל: אחר
רשת: לא ידוע
מערב
::
מזרח
::
צפון
::
דרום
::
צפה צפה