UserInfo
Menu
תיאור מידע
כותרת: נסיון
קטגוריה ראשית
צבא
שפת הנתונים
עברית
מילות מפתח
XXXXXXXXXX, dfsdf,
XXXXXXXXXX

שפת המטהדטה
עברית
כותרת חלופית: ttt
תקציר
ttt

שם הארגון אחראי המידע
peek
איש הקשר בארגון
3
תפקיד איש הקשר
3
כתובת הארגון
אביאל
3 3
3
פרטי קשר
טלפון:
פקס:
דוא"ל:
אתר אינטרנט:
שם הארגון מפיץ המידע
peek
איש הקשר בארגון
3
תפקיד איש הקשר
3
כתובת הארגון
אביאל
3 3
3
פרטי קשר
טלפון:
פקס:
דוא"ל:
אתר אינטרנט:


נגישות
מגבלת שימוש
ee

מגבלת גישה
רמת דיוק
3
קנה מידה
10,000,000
הפצה
מספר דיסק
הפצה לאוניברסיטאות
הפצה רשויות מקומיות וועדות התכנון
מקורות
תיאור מרחבי
ttt

ייצוג מרחבי
רסטר
סוג היישות
קו
אופן קליטת המידע
יצירה ידנית
פורמט וסביבות ייצור
Sql Server 2008
גודל העברה
היסטוריית המידע
ttt

פורמט ותצורות מידע
הורדה מהאינטרנט
תאריכי המידע
תאריך יצירת השכבה
17/02/2016
תאריך עדכון אחרון
09/02/2016
תאריך יצירת המטהדטה
01/02/2016
תדירות עדכון
תמידי
תאריך קבלת השכבות לפורום
תיחום גיאוגרפי
היטל: UTM
רשת: לא ידוע
מערב
::
מזרח
::
צפון
::
דרום
::
צפה צפה