UserInfo
Menu
תיאור מידע
כותרת: נסיון2
קטגוריה ראשית
קדסטר ותכנון
שפת הנתונים
אנגלית
מילות מפתח
XXXXXXXXXX, נסיון

שפת המטהדטה
אנגלית
כותרת חלופית:
תקציר
נסיון

שם הארגון אחראי המידע
peek
איש הקשר בארגון
גילה
תפקיד איש הקשר
עעעעע
כתובת הארגון
תל אביב -יפו
לינקולן 1
123456
פרטי קשר
טלפון:
פקס:
דוא"ל:
אתר אינטרנט:
שם הארגון מפיץ המידע
peek
איש הקשר בארגון
גילה
תפקיד איש הקשר
עעעעע
כתובת הארגון
תל אביב -יפו
לינקולן 1
123456
פרטי קשר
טלפון:
פקס:
דוא"ל:
אתר אינטרנט:


נגישות
מגבלת שימוש
אין

מגבלת גישה
רמת דיוק
2
קנה מידה
10,000
הפצה
מספר דיסק
הפצה לאוניברסיטאות
הפצה רשויות מקומיות וועדות התכנון
מקורות
תיאור מרחבי
נסיון

ייצוג מרחבי
וקטור
סוג היישות
נקודה
אופן קליטת המידע
דיגיטציה
פורמט וסביבות ייצור
ArcView
גודל העברה
היסטוריית המידע
נסיון

פורמט ותצורות מידע
הורדה מהאינטרנט
תאריכי המידע
תאריך יצירת השכבה
14/02/2018
תאריך עדכון אחרון
01/02/2018
תאריך יצירת המטהדטה
12/02/2018
תדירות עדכון
חצי שנתי
תאריך קבלת השכבות לפורום
תיחום גיאוגרפי
היטל: WGS 1984
רשת: לא ידוע
מערב
::
מזרח
::
צפון
::
דרום
::
צפה צפה