UserInfo
Menu
תיאור מידע
כותרת: דרכים
קטגוריה ראשית
רשתות תחבורה
שפת הנתונים
עברית
מילות מפתח
דרך עפר, שביל,
שבילים, משעול,דרכים, דרכי עפר, צירפס אש, כביש בסלילה,כביש שאינו בשימוש,שביל מרוצף, שבילעפר, טיילת, רחובמדרגות, רכבל, גשר,גשרון

שפת המטהדטה
עברית
כותרת חלופית: UNPAVED_ROAD
תקציר
דרך - דרך עפר, סלולה או לא, (אינה מצופה באספלט או חומר קשיח אחר), המשמשת לנסיעה של כלי רכב. (דרך
נקלטת כקו העוקב אחר הציר המרכזי של הדרך - centerline.) דרך להולכי רגל - דרך או שביל המיועד להולכירגל או לאופניים.

שם הארגון אחראי המידע
המרכז למיפוי ישראל
איש הקשר בארגון
איריס ציחה
תפקיד איש הקשר
שיווק ומחירת מוצרי מיפוי סיפרתיים
כתובת הארגון
תל אביב -יפו
לינקולן 1
6522034
פרטי קשר
טלפון: 03-6231813
פקס: 03-5611565
דוא"ל: carto@mapi.gov.il
אתר אינטרנט: www.mapi.gov.il
שם הארגון מפיץ המידע
המרכז למיפוי ישראל
איש הקשר בארגון
איריס ציחה
תפקיד איש הקשר
שיווק ומחירת מוצרי מיפוי סיפרתיים
כתובת הארגון
תל אביב -יפו
לינקולן 1
6522034
פרטי קשר
טלפון: 03-6231813
פקס: 03-5611565
דוא"ל: carto@mapi.gov.il
אתר אינטרנט: www.mapi.gov.il


gov map
נגישות
מגבלת שימוש
זכויות יוצרים: המרכז למיפוי ישראל

מגבלת גישה
רמת דיוק
2
קנה מידה
10,000
הפצה
מספר דיסק
הפצה לאוניברסיטאות
הפצה רשויות מקומיות וועדות התכנון
מקורות
תיאור מרחבי
דרך - דרך עפר, סלולה או לא, (אינה מצופה באספלט או חומר קשיח אחר), המשמשת לנסיעה של כלי רכב. (דרך נקלטת כקו העוקב אחר הציר המרכזי של הדרך - centerline.) דרך להולכי רגל - דרך או שביל המיועד להולכי רגל או לאופניים.

ייצוג מרחבי
וקטור
סוג היישות
קו
אופן קליטת המידע
פוטוגרמטריה
פורמט וסביבות ייצור
SDE
גודל העברה
0
היסטוריית המידע
בינואר 2011 יצאה גירסה מעודכנת של מבנה הבנט"ל (בסיס נתונים טופוגרפי לאומי). בינואר 2014 יצאה גירסה
מעודכנת של מבנה הבנט"ל (3.0).

פורמט ותצורות מידע
אחר
תאריכי המידע
תאריך יצירת השכבה
01/05/2010
תאריך עדכון אחרון
01/01/2017
תאריך יצירת המטהדטה
17/03/2011
תדירות עדכון
אחר
תאריך קבלת השכבות לפורום
תיחום גיאוגרפי
היטל: מרקטור רוחבי
רשת: רשת ישראל חדשה
מערב
285000
מזרח
377000
צפון
805000
דרום
124000
צפה צפה