UserInfo
Menu
תיאור מידע
כותרת: שמות תחבורה
קטגוריה ראשית
רשתות תחבורה
שפת הנתונים
עברית
מילות מפתח
גשר, צומת, מחלף,
כיכר, ככר

שפת המטהדטה
עברית
כותרת חלופית: TRANS_NAME
תקציר
ישות שם תחבורה - פרט נקודתי המאפשר למקם שם של ישות תחבורתית. דוגמאות: צומת, מחלף, ככר, גשר.

שם הארגון אחראי המידע
המרכז למיפוי ישראל
איש הקשר בארגון
אלכס זילברמן
תפקיד איש הקשר
שיווק ומכירת מוצרי מיפוי סיפרתיים
כתובת הארגון
תל אביב -יפו
לינקולן 1
65220
פרטי קשר
טלפון: 03-6231813
פקס: 03-6231813
דוא"ל: carto@mapi.gov.il
אתר אינטרנט: www.mapi.gov.il
שם הארגון מפיץ המידע
המרכז למיפוי ישראל
איש הקשר בארגון
אלכס זילברמן
תפקיד איש הקשר
שיווק ומכירת מוצרי מיפוי סיפרתיים
כתובת הארגון
תל אביב -יפו
לינקולן 1
65220
פרטי קשר
טלפון: 03-6231813
פקס: 03-6231813
דוא"ל: carto@mapi.gov.il
אתר אינטרנט: www.mapi.gov.il


gov map
נגישות
מגבלת שימוש
זכויות יוצרים: המרכז למיפוי ישראל

מגבלת גישה
רמת דיוק
2
קנה מידה
10,000
הפצה
מספר דיסק
הפצה לאוניברסיטאות
הפצה רשויות מקומיות וועדות התכנון
מקורות
תיאור מרחבי
ישות שם תחבורה - פרט נקודתי המאפשר למקם שם של ישות תחבורתית. דוגמאות: צומת, מחלף, ככר, גשר.

ייצוג מרחבי
וקטור
סוג היישות
נקודה
אופן קליטת המידע
סקרי קרקע
פורמט וסביבות ייצור
SDE
גודל העברה
0
היסטוריית המידע
ישות שם תחבורה - פרט נקודתי המאפשר למקם שם של ישות תחבורתית. דוגמאות: צומת, מחלף, ככר, גשר.

פורמט ותצורות מידע
אחר
תאריכי המידע
תאריך יצירת השכבה
01/05/2010
תאריך עדכון אחרון
31/12/2009
תאריך יצירת המטהדטה
17/03/2011
תדירות עדכון
אחר
תאריך קבלת השכבות לפורום
תיחום גיאוגרפי
היטל: מרקטור רוחבי
רשת: רשת ישראל חדשה
מערב
285000
מזרח
377000
צפון
805000
דרום
124000
צפה צפה