UserInfo
Menu
תיאור מידע
כותרת: תכסית נקודתית
קטגוריה ראשית
הדמאות מפות בסיס וכיסויי שטח
שפת הנתונים
עברית
מילות מפתח
תכסית, פתח מערה,
מערה, עץ, שיח, דקל,אורן, ברוש, עץ בוגר,בור

שפת המטהדטה
עברית
כותרת חלופית: LCOV_POINT
תקציר
פתח בקרקע - חפירה נקודתית מלאכותית או פתח טבעי באדמה. צמח בודד - עץ או שיח יחידי, בדרך כלל בודד
בשטח, מופרד מעצים או שיחים אחרים (לא חלק מחורשה או יער).

שם הארגון אחראי המידע
המרכז למיפוי ישראל
איש הקשר בארגון
איריס ציחה
תפקיד איש הקשר
שיווק ומכירת מוצרי מיפוי סיפרתיים
כתובת הארגון
תל אביב -יפו
לינקולן 1
6522034
פרטי קשר
טלפון: 03-6231813
פקס: 03-5611565
דוא"ל: carto@mapi.gov.il
אתר אינטרנט: www.mapi.gov.il
שם הארגון מפיץ המידע
המרכז למיפוי ישראל
איש הקשר בארגון
איריס ציחה
תפקיד איש הקשר
שיווק ומכירת מוצרי מיפוי סיפרתיים
כתובת הארגון
תל אביב -יפו
לינקולן 1
6522034
פרטי קשר
טלפון: 03-6231813
פקס: 03-5611565
דוא"ל: carto@mapi.gov.il
אתר אינטרנט: www.mapi.gov.il


gov map
נגישות
מגבלת שימוש
זכויות יוצרים: המרכז למיפוי ישראל

מגבלת גישה
רמת דיוק
2
קנה מידה
10,000
הפצה
מספר דיסק
הפצה לאוניברסיטאות
הפצה רשויות מקומיות וועדות התכנון
מקורות
תיאור מרחבי
פתח בקרקע - חפירה נקודתית מלאכותית או פתח טבעי באדמה. צמח בודד - עץ או שיח יחידי, בדרך כלל בודד בשטח, מופרד מעצים או שיחים אחרים (לא חלק מחורשה או יער).

ייצוג מרחבי
וקטור
סוג היישות
נקודה
אופן קליטת המידע
פוטוגרמטריה
פורמט וסביבות ייצור
SDE
גודל העברה
0
היסטוריית המידע
בינואר 2011 יצאה גירסה מעודכנת של מבנה הבנט"ל (בסיס נתונים טופוגרפי לאומי). בינואר 2014 יצאה גירסה
מעודכנת של מבנה הבנט"ל (3.0).

פורמט ותצורות מידע
אחר
תאריכי המידע
תאריך יצירת השכבה
01/05/2010
תאריך עדכון אחרון
31/12/2009
תאריך יצירת המטהדטה
17/03/2011
תדירות עדכון
אחר
תאריך קבלת השכבות לפורום
תיחום גיאוגרפי
היטל: מרקטור רוחבי
רשת: רשת ישראל חדשה
מערב
285000
מזרח
377000
צפון
805000
דרום
124000
צפה צפה