UserInfo
Menu
תיאור מידע
כותרת: זרימת מים
קטגוריה ראשית
ימים ונחלים
שפת הנתונים
עברית
מילות מפתח
נהר, נחל, נחל איתן,
נחל אכזב, ערוץ,ערוצון, תעלה, אמתמים, מעביר מים

שפת המטהדטה
עברית
כותרת חלופית: WATER_FLOW
תקציר
ערוץ מים טבעי - שקע צר, ארוך ומשופע בקרקע (נקיק, חריץ) היוצר זרימה של מים בקרקע. (ואדי הוא דוגמה
לערוץ מים טבעי.) בנוכחות מים, הערוץ משמש אפיק, כלומר תחתית או קרקעית, לנהר, נחל או פלג מים. ציר תעלתמים - ביב, חפירה ארוכה באדמה או ערוץ מלאכותי בנוי בידי אדם להעברת מים ממקום למקום.

שם הארגון אחראי המידע
המרכז למיפוי ישראל
איש הקשר בארגון
איריס ציחה
תפקיד איש הקשר
שיווק ומכירת מוצרי מיפוי סיפרתיים
כתובת הארגון
תל אביב -יפו
לינקולן 1
6522034
פרטי קשר
טלפון: 03-6231813
פקס: 03-5611565
דוא"ל: carto@mapi.gov.il
אתר אינטרנט: www.mapi.gov.il
שם הארגון מפיץ המידע
המרכז למיפוי ישראל
איש הקשר בארגון
איריס ציחה
תפקיד איש הקשר
שיווק ומכירת מוצרי מיפוי סיפרתיים
כתובת הארגון
תל אביב -יפו
לינקולן 1
6522034
פרטי קשר
טלפון: 03-6231813
פקס: 03-5611565
דוא"ל: carto@mapi.gov.il
אתר אינטרנט: www.mapi.gov.il


gov map
נגישות
מגבלת שימוש
זכויות יוצרים: המרכז למיפוי ישראל

מגבלת גישה
רמת דיוק
2
קנה מידה
10,000
הפצה
מספר דיסק
הפצה לאוניברסיטאות
הפצה רשויות מקומיות וועדות התכנון
מקורות
תיאור מרחבי
ערוץ מים טבעי - שקע צר, ארוך ומשופע בקרקע (נקיק, חריץ) היוצר זרימה של מים בקרקע. (ואדי הוא דוגמה לערוץ מים טבעי.) בנוכחות מים, הערוץ משמש אפיק, כלומר תחתית או קרקעית, לנהר, נחל או פלג מים. ציר תעלת מים - ביב, חפירה ארוכה באדמה או ערוץ מלאכותי בנוי בידי אדם להעברת מים ממקום למקום.

ייצוג מרחבי
וקטור
סוג היישות
קו
אופן קליטת המידע
פוטוגרמטריה
פורמט וסביבות ייצור
SDE
גודל העברה
0
היסטוריית המידע
בינואר 2011 יצאה גירסה מעודכנת של מבנה הבנט"ל (בסיס נתונים טופוגרפי לאומי). בינואר 2014 יצאה גירסה
מעודכנת של מבנה הבנט"ל (3.0).

פורמט ותצורות מידע
אחר
תאריכי המידע
תאריך יצירת השכבה
01/05/2010
תאריך עדכון אחרון
01/01/2014
תאריך יצירת המטהדטה
17/03/2011
תדירות עדכון
אחר
תאריך קבלת השכבות לפורום
תיחום גיאוגרפי
היטל: מרקטור רוחבי
רשת: רשת ישראל חדשה
מערב
285000
מזרח
377000
צפון
805000
דרום
124000
צפה צפה