UserInfo
Menu
תיאור מידע
כותרת: גופי מים
קטגוריה ראשית
ימים ונחלים
שפת הנתונים
עברית
מילות מפתח
נהר, נחל, ים, אגם,
ביצה, מאגר, בריכה,אגן, תמילה, אגםמלאכותי, בריכת דגים,בריכת שחייה

שפת המטהדטה
עברית
כותרת חלופית: WATER_SURFACE
תקציר
גוף מים טבעי - ישות הידרולוגית טבעית שיש לה פני שטח של מים. גוף מים מלאכותי - ישות הידרולוגית מעשה
ידי אדם שיש לה פני שטח של מים.

שם הארגון אחראי המידע
המרכז למיפוי ישראל
איש הקשר בארגון
אלכס זילברמן
תפקיד איש הקשר
שיווק ומכירת מוצרי מיפוי סיפרתיים
כתובת הארגון
תל אביב -יפו
לינקולן 1
65220
פרטי קשר
טלפון: 03-6231813
פקס: 03-6231813
דוא"ל: carto@mapi.gov.il
אתר אינטרנט: www.mapi.gov.il
שם הארגון מפיץ המידע
המרכז למיפוי ישראל
איש הקשר בארגון
אלכס זילברמן
תפקיד איש הקשר
שיווק ומכירת מוצרי מיפוי סיפרתיים
כתובת הארגון
תל אביב -יפו
לינקולן 1
65220
פרטי קשר
טלפון: 03-6231813
פקס: 03-6231813
דוא"ל: carto@mapi.gov.il
אתר אינטרנט: www.mapi.gov.il


gov map
נגישות
מגבלת שימוש
זכויות יוצרים: המרכז למיפוי ישראל

מגבלת גישה
רמת דיוק
2
קנה מידה
10,000
הפצה
מספר דיסק
הפצה לאוניברסיטאות
הפצה רשויות מקומיות וועדות התכנון
מקורות
תיאור מרחבי
גוף מים טבעי - ישות הידרולוגית טבעית שיש לה פני שטח של מים. גוף מים מלאכותי - ישות הידרולוגית מעשה ידי אדם שיש לה פני שטח של מים.

ייצוג מרחבי
וקטור
סוג היישות
פוליגון
אופן קליטת המידע
פוטוגרמטריה
פורמט וסביבות ייצור
SDE
גודל העברה
0
היסטוריית המידע
גוף מים טבעי - ישות הידרולוגית טבעית שיש לה פני שטח של מים. גוף מים מלאכותי - ישות הידרולוגית מעשה ידי אדם שיש לה פני שטח של מים.

פורמט ותצורות מידע
אחר
תאריכי המידע
תאריך יצירת השכבה
01/05/2010
תאריך עדכון אחרון
31/12/2009
תאריך יצירת המטהדטה
17/03/2011
תדירות עדכון
אחר
תאריך קבלת השכבות לפורום
תיחום גיאוגרפי
היטל: מרקטור רוחבי
רשת: רשת ישראל חדשה
מערב
285000
מזרח
377000
צפון
805000
דרום
124000
צפה צפה