UserInfo
Menu
סינון לפי
תאריך עדכון השכבה
SinunYear
קטגוריות
SinunCategory
ארגון מפיץ המידע
SinunIrgun
תוצאות חיפוש (3) מיין תוצאות לפי

נקודות_גובה
נקודת גובה - נקודה על פני שטח כדור הארץ שנמדדים עבורה נתונים של מיקום (X,Y) ושל גובה יחסית לפני הים
המרכז למיפוי ישראל | 31/12/2009
קווי גובה
קו גובה - קו המתאר את פני השטח בגובה קבוע לאורכו.
המרכז למיפוי ישראל | 31/12/2009
קווים טופוגרפיים
קו שבר טופוגרפי - קו המאפיין את התבליט בכל מקום שיש שינוי מהותי - "שבר" - בפני השטח (שינוי "פתאומי"
המרכז למיפוי ישראל | 31/12/2009
  1