UserInfo
Menu
סינון לפי
תאריך עדכון השכבה
SinunYear
קטגוריות
SinunCategory
ארגון מפיץ המידע
SinunIrgun
תוצאות חיפוש (3) מיין תוצאות לפי

קווי צמחיה
קו צמחיה - רצף מכוון של צמחיה, מעשה ידי אדם. המטרה של קו צמחיה היא לסמן גבול או לקשט לאורך דרך.
המרכז למיפוי ישראל | 31/12/2009
תכסית נקודתית
פתח בקרקע - חפירה נקודתית מלאכותית או פתח טבעי באדמה. צמח בודד - עץ או שיח יחידי, בדרך כלל בודד בשטח
המרכז למיפוי ישראל | 31/12/2009
כיסויי קרקע
תכסית מלאכותית ללא צמחיה - פני שטח, בעיקרם ללא צמחיה, המכוסים על ידי שילוב של מאפייני התיישבות אנושי
המרכז למיפוי ישראל | 31/12/2009
  1