UserInfo
Menu

אודות מערכת מידע על מידע גאוגרפי (מטא-דאטה)

 

אתר המטא-דאטה הוא אתר ממשלתי המאפשר שמירת נתוני מטא-דאטה, המאורגנים לפי ת"י (תקן ישראלי) 19115, קבלת מטא-דאטה של גופים ציבוריים המייצרים, מתחזקים או רוכשים מידע מרחבי, וצפייה בו.

הוראת תכ"ם (תקנון, כספים ומשק) 14.5.1 בנושא תיעוד מידע גיאומרחבי בממשלה מחייבת פירסום מטא-דאטה גיאומרחבי:

חובת הפרסום חלה על כל משרד שברשותו מידע גיאומרחבי, בין אם המידע נוצר על ידי המשרד ובין אם המשרד רכש אותו מגורם חוץ ממשלתי. האחריות על המטא-דאטה ועל עדכונו הינה של המשרד שברשותו המידע הגיאומרחבי.

http://takam.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf

 

התקן הישראלי גובש במסגרת הוועדה הבין-משרדית לממ"ג (מערכת מידע גיאוגרפי). הוועדה לא פעלה בחלל ריק אלא הסתמכה על עבודות קודמות בתחום שעשו המכון הגיאופיזי, המרכז למיפוי ישראל והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. כן הובאו לידיעתה דפוסי עבודה הנהוגים בארגונים שונים כגון קרן הקיימת לישראל, חברת חשמל, רשות הטבע והגנים ועוד. על בסיס מידע זה כולו פנתה תתהוועדה לעבודתה.

עבודת הוועדה התבססה על כמה הנחות יסוד:

     התקן הישראלי לא יומצא יש מאין אלא ייסמך בראש ובראשונה על תקנים בינלאומיים נפוצים הרלבנטיים לתחום המידע הגיאוגרפי.

     התקן יותאם לצורכי המשתמשים המקומיים. אי לכך יתוספו משתנים לפי דרישת קהיליית המשתמשים בארץ.

     על התקן להיות 'קומפקטי' ככל שאפשר. למרות הרצון האינטואיטיבי להיחשף למידע מרבי בעת קליטת מידע חדש, קיים חשש שעודף מידע נדרש יניא את המשתמשים השונים מ שיתוף פעולה, שכן הם לא ישושו למלא מאות שדות מידע, ברובם הגדול לא רלבנטיים. אי לכך יצומצם התקן למספר קטן של שדות חובה (רצוי לא יותר משלושים) כדי לעשותו יעיל ככל האפשר.

     על התקן להיות יעיל. כדי לאפשר העברת מידע מסודרת ורלבנטית בין עשרות גופים,  התקן צריך להתכנס לאותם שדות המהווים את המכנה המשותף הרחב ביותר למספר רב של גופים.

עוד פרטים: עקרונות לקביעת תקן ישראלי למטא-דאטה גיאוגרפי (קישור למסמך)

 

האתר הוקם על ידי המרכז למיפוי ישראל.

 

 

 

מדיניות המשרד במקרה של הפרת זכויות יוצרים:

המרכז למיפוי ישראל מכבד את זכויותיהם של בעלי זכויות יוצרים, ומשקיע מאמצים רבים באיתור בעלי זכויות יוצרים לצורך שימוש בחומרים המופיעים באתר. המרכז למיפוי ישראל מתנהל בתום לב ומתוך כבוד ליוצרים, אם בכל זאת, לדעתך ארעה תקלה/ או שאת/ה סבור/ה, כי נפגעה זכותך כבעלים של זכויות יוצרים בחומר המופיע באתר זה, אנא פנה/י באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת דוא"ל: gila@mapi.gov.il (גילה דרושקביץ, מנהלת אגף אינטרנט ופרוייקטי ממ"ג)