UserInfo
Menu
תיאור מידע
כותרת: עסקאות נדלן יד ראשונה
קטגוריה ראשית
עסקים וכלכלה
שפת הנתונים
עברית
מילות מפתח
עסקאות, חוק מכר,
נדלן, יד ראשונה,דירות, דירה

שפת המטהדטה
עברית
כותרת חלופית: חוק המכר
תקציר
המידע המוצג בשכבת עסקאות נדלן יד ראשונה עובד והוכן מנתוני מערכת חוק המכר של משהבש כולל פירוט נתוני
מכירת דירה מיד ראשונה יום מכירה סוג הנכס מספר חדרים קומה שטח במר מחיר העסקה שם פרוייקט גוש חלקהמספר

שם הארגון אחראי המידע
משרד הבינוי והשיכון
איש הקשר בארגון
משה רובינשטיין
תפקיד איש הקשר
ממונה על חוק המכר
כתובת הארגון
ירושלים
קריית הממשלה 1
91180
פרטי קשר
טלפון:
פקס:
דוא"ל: mosher@moch.gov.il
אתר אינטרנט:
שם הארגון מפיץ המידע
משרד הבינוי והשיכון
איש הקשר בארגון
משה רובינשטיין
תפקיד איש הקשר
ממונה על חוק המכר
כתובת הארגון
ירושלים
קריית הממשלה 1
91180
פרטי קשר
טלפון:
פקס:
דוא"ל: mosher@moch.gov.il
אתר אינטרנט:


נגישות
מגבלת שימוש
המידע המוצג בשכבת עסקאות נדלן יד ראשונה עובד והוכן מנתוני מערכת חוק המכר של משהבש במידע ייתכנו
שגיאות אי התאמות וסתירות פנימיות כתוצאה מעיבוד המידע והצגתו השימוש במידע הינו באחריות המשתמש בלבד

מגבלת גישה
רמת דיוק
2
קנה מידה
500
הפצה
מספר דיסק
הפצה לאוניברסיטאות
הפצה רשויות מקומיות וועדות התכנון
מקורות
תיאור מרחבי
המידע המוצג בשכבת עסקאות נדלן יד ראשונה עובד והוכן מנתוני מערכת חוק המכר של משהבש כולל פירוט נתוני מכירת דירה מיד ראשונה יום מכירה סוג הנכס מספר חדרים קומה שטח במר מחיר העסקה שם פרוייקט גוש חלקה מספר

ייצוג מרחבי
וקטור
סוג היישות
פוליגון
אופן קליטת המידע
ראו בשדה ""היסטוריית המידע"".
פורמט וסביבות ייצור
ARCMAP10, SHP
גודל העברה
היסטוריית המידע
המידע המוצג בשכבת עסקאות נדלן יד ראשונה עובד והוכן מנתוני מערכת חוק המכר של משהבש כולל פירוט נתוני מכירת דירה מיד ראשונה יום מכירה סוג הנכס מספר חדרים קומה שטח במר מחיר העסקה שם פרוייקט גוש חלקה מספר

פורמט ותצורות מידע
אחר
תאריכי המידע
תאריך יצירת השכבה
01/09/2013
תאריך עדכון אחרון
14/10/2013
תאריך יצירת המטהדטה
14/10/2013
תדירות עדכון
שבועי
תאריך קבלת השכבות לפורום
תיחום גיאוגרפי
היטל: מרקטור רוחבי
רשת: רשת ישראל חדשה
מערב
292900
מזרח
384656
צפון
810107
דרום
115100
צפה צפה