UserInfo
Menu
סינון לפי
תאריך עדכון השכבה
SinunYear
קטגוריות
SinunCategory
ארגון מפיץ המידע
SinunIrgun
תוצאות חיפוש (69) מיין תוצאות לפי

tahanot_union
תחנות מדידת טמפ יחסית בימי קרה
משרד החקלאות | 01/01/1900
topoaklim_seker_arzi
קווים שווי טמפ יחיסית לקרה קרינתית
משרד החקלאות | 01/01/1900
אזורים זואוגיאוגרפיים
שכבה פוליגונלית של אזורים זואוגיאוגרפיים
רשות הטבע והגנים | 01/01/1996
אזורים גיאוגרפיים
שכבה פוליגונלית של אזורים גיאוגרפיים
רשות הטבע והגנים | 01/01/2002
מסדרונות אקולוגיים
שכבה פוליגונלית של מסדרונות אקולוגיים, חומר המצורף לשכבה ומסביר את עקרונות יצירת המסדרונות ניתן למצ
רשות הטבע והגנים | 01/01/2010
מיפוי צומח ים תיכוני
שכבה פוליגונלית של מיפוי חברות צומח, שימושי שטח כיסוי צומח ותצורות צומח (מצורפים טבלאות lut על פי הפ
רשות הטבע והגנים | 01/01/1900
רגישות שטחים להשקייה בקולחין - חוף
שכבה פוליגונלית של רגישות שטחים להשקייה בקולחין - חוף , חלוקה לאזורים על פי רגישותם למי קולחין (ועדת
רשות המים | 01/01/1900
רגישות שטחים להשקיה בקולחין דרום
שכבה פוליגונלית של רגישות שטחים להשקיה בקולחין דרום
רשות המים | 01/01/1900
חלקות א1
משבצות : חלקות א
משרד החקלאות | 31/01/2013
mishbazot_borders1
משבצות ושטחים חקלאיים
משרד החקלאות | 31/01/2013
  7   6   5   4   3   2   1