UserInfo
Menu
סינון לפי
תאריך עדכון השכבה
SinunYear
קטגוריות
SinunCategory
ארגון מפיץ המידע
SinunIrgun
תוצאות חיפוש (4) מיין תוצאות לפי

אגני מי תהום
שכבה פוליגונלית של אגני מי תהום .נתונים קבועים -שם אגן,שטח והיקף.
רשות המים | 01/01/1900
מפלס מי תהום 2010
שכבה קוית של מפלסי מי תהום אקויפר החוף 2010.
רשות המים | 01/01/1900
קידוחים
שכבה נקודתית של קידוחים, מיקומי הקידוחים והבעלות עליהם, נתונים קבועים- מספר,שם, קואורדינאטה, שימוש,
רשות המים | 01/01/1900
מעיינות כללי
שכבה נקודתית של מעיינות וסוגיהם כולל גובה הנביעה בהם. נתונים קבועים -מספר, שם, קואורדינאטה ,נביעה,קו
רשות המים | 01/01/1900
  1